Развој на софтвер

Иако на пазарот на софтвер има голем број на софтверски пакети, компаниите честопати имаат потреба од прилагодено софтверско решение различно од тоа што се нуди на пазарот. Радик – Системи дизајнира, развива и имплементира софтверски решенија кои ги исполнуваат специфичните барања на компаниите. Ние ги поддржуваме компаниите во било која фаза од развој на софтверот – од идеа до имплементација, поддршка, обезбедување на квалитет и одржување на софтверот. Нашите софтверски решенија се сигурни, флексибилни, приспособени за да се овозможи лесно проширување и одржување.
Нашите услуги вклучуваат

  • Истражување
  • Спецификации за дизајн и архитектура
  • Дизајн на кориснички интерфејс
  • Развој
  • Тестирање
  • Системска интеграција
  • Обезбедување на квалитет
  • Документација
  • Обука