Врска со апликации

ACCESSNET-T IP не само што обезбедува голема достапност и доверливо TETRA мобилно радио. Нашиот радио систем се карактеризира и со извонреден интерфејс за поврзување на апликации. Ова им овозможува на моќните апликации како диспечер и снимач на разговори да бидат поврзани со радио системот TETRA. Моќните функции на нашиот TETRA радио систем ACCESSNET-T IP се лесни за пристап благодарение на ACCESSNET-T заедничкиот програмски интерфејс (A-CAPI). Со помош на A-CAPI, апликациите можат да учествуваат во комуникацијата преку транк радио систем исто како и радио корисникот со говорно радио и радио пренос на податоци и да повикуваат други функции.