Врска со апликации

ACCESSNET-T IP не само што обезбедува голема достапност и доверливо TETRA мобилно радио. Нашиот радио систем се карактеризира и со извонреден интерфејс за поврзување на апликации. Ова им овозможува на моќните апликации како диспечер и снимач на разговори да бидат поврзани со радио системот TETRA. Моќните функции на нашиот TETRA радио систем ACCESSNET-T IP се лесни за пристап благодарение на ACCESSNET-T заедничкиот програмски интерфејс (A-CAPI). Со помош на A-CAPI, апликациите можат да учествуваат во комуникацијата преку транк радио систем исто како и радио корисникот со говорно радио и радио пренос на податоци и да повикуваат други функции.
Диспечерите се важна компонента на професионалните радио решенија. Од нив се бара да ги контролираат и водат радио корисниците и нивната комуникација во мрежата. Покрај тоа, тие можат да се користат како логистички и контролни простории или можат да послужат како центар за следење на функциите. Диспечерите управуваат со податоците за работењето, групите за повици и корисници на радио и менаџираат со операцијата – комуникацијата. Работната околина на диспечерот е составена од работна станица за компјутер со софтвер за диспечер, соодветни аудио додатоци и опционални експанзии, како што е копче за управување со нога или слушалки. За да може да ги исполни барањата на различните групи на корисници, диспечерот може флексибилно да се прилагоди на различните побарувања во однос на достапноста, приспособливоста и големината на мрежата.

Voice and SDS Recording
monitorPrimarily in TETRA systems that serve the public security, a proof of communication may be a legal requirement for radio operation. The use of voice and data recording helps reconstructing sequences and procedures afterwards and thus makes it possible to clarify circumstances.
The Voice Recorder is a professional multi-channel voice and data recording system that is especially tailored to archiving digital audio data and short messages (SDS). Digital audio data from a TETRA network is efficiently TETRA-coded. This ensures the longest possible recording duration without recoding. Recorded audio data can be played back directly via the voice recorder or exported to downstream IT applications.

Locating persons and terminals via Automatic Vehicle Location (AVL)
monitorUsing AVL-expansions, it is possible to display current topical position data of terminals on a map. In this case, the terminals determine their position via GPS at intervals and automatically send this data via SDS to the dispatcher where it is displayed on a digital map. This also allows motion profiles to be displayed for individual terminals to optimize operational sequences and processes.
The AVL system can be used either as a dispatch and operations control center for controlling and managing fleets of vehicles, or it is used as an alarm center for monitoring, alarm and control functions. This makes it possible to record a large amount of vehicle operational data, e.g., the fill level in sand-spreading trucks. Due to the information being refreshed continuously, vehicle fleet operators and dispatchers can optimally plan and control the operations of their vehicles.

Remote monitoring & telecontrol via Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
The term SCADA refers to the concept of monitoring and controlling diverse technical processes, generally the control and monitoring of systems that are located at a distance of the control room (remote monitoring and telecontrol). Data acquisition usually starts at a local control system and includes the coupling to measuring instruments and status information, for example switch settings.
The data is then forwarded to the parent instance of the SCADA system, where it is presented in a user-friendly format. To operate a SCADA system, data transmission between the components of the SCADA system must be carried out quickly and reliably. Only in this way is a remote control of technical sequences possible reliably and automatically via control sequences.
Automated Meter Reading (AMR) and Smart Metering Technology (intelligent counters)
Many countries already have a legislation determining that for reasons of cost control the consumer must be given the possibility of querying the power and gas consumption from the utility provider on a daily basis.
Hytera TETRA systems offer a cost-efficient solution for small and regional utility providers that can be used as a reliable transmission platform to transmit the data recorded by the intelligent counters to the center.